Risico werkgever bij zieke oud-werknemer

Datum 10-03-2015
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Indien de arbeidsovereenkomst met uw werknemer is geëindigd loopt u als werkgever nog een bepaalde tijd risico als uw werknemer ziek wordt en een ziektewet uitkering gaat ontvangen.

U loopt risico gedurende een periode van 4 weken. Wanneer uw werknemer ziek wordt en een ziektewetuitkering gaat ontvangen binnen een termijn van 4 weken na uitdiensttreding dan komt dat voor rekening van de laatste werkgever. U loopt als werkgever alleen risico als u als laatste werkgever wordt aangemerkt. Heeft uw werknemer al een nieuwe werkgever als hij ziek wordt, dan loopt u geen risico. Heeft uw werknemer reeds een WW-uitkering toegekend gekregen dan loopt u geen risico omdat het UWV als laatste werkgever wordt gezien.
 
De gevolgen van de zieke werknemer kunt u ondervinden door een verhoogde premiebeschikking werkhervattingskas of rechtstreeks als u eigen risicodrager bent. Voor u als werkgever is het derhalve van belang om dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Hoe doet u dat:
- wees behulpzaam bij het aanvragen van de WW-uitkering;
- informeer actief na 4 weken of uw werknemer ziek is en zo ja of de WW-uitkering tijdig is toegekend of dat er sprake was van een nieuwe werkgever;
- maak bij uitdiensttreding afspraken over re-integratieverplichtingen als de ziekmelding binnen 4 weken na het einde dienstverband plaatsvindt.
 
Van Rossum Advocaten kan u helpen om de risico’s zo klein mogelijk te houden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het bovenstaande? Bel of mail dan met Peter van Rossum via p.vanrossum@vanrossumadvocaten.nl of 06-54366691