Stimuleringsmaatregelen - Bouw II

Datum 16-07-2013
Op 5 juli 2013 is het Besluit van 26 juni 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zesde tranche) in werking getreden.
 
Flexibele bestemmingsplannen.
Dit besluit geeft de gemeenten Amsterdam, Beuningen, Den Helder, Maastricht, Overbetuwe en Tynaarlo de mogelijkheid om te gaan experimenteren met flexibele bestemmingsplannen.
 
Innovatieve experimenten in de gemeenten Assen en Katwijk. 
Voorts voorziet de zesde tranche in twee innovatieve experimenten in de gemeenten Assen en Katwijk. De bestemmingsplannen in deze gemeenten krijgen een verlengde looptijd van twintig in plaats van tien jaar. Hierdoor kunnen deze gemeenten flexibeler inspelen op veranderende omstandigheden.
 
Energielaadpunten en transformatie van kantoren en industriële gebouwen naar andere bestemmingen.
Er zijn tevens  twee nieuwe categorieën projecten aan de Chw toegevoegd. Deze nieuwe categorieën projecten zien op duurzame mobiliteit (de aanleg of uitbreiding van energielaadpunten – onder andere – voor waterstof voor voertuigen en op de transformatie van kantoren en industriële gebouwen naar andere bestemmingen).  Het is de bedoeling dat deze categorieën projecten nu sneller kunnen worden gestart.