Strategisch stappenplan bij bedrijfsopvolging

Datum 19-08-2014
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Bedrijfsopvolging. Veel ondernemers houden zich jaren bezig met hun eventuele opvolger. Wie neemt het stokje over?
 
Van Rossum Advocaten heeft een strategisch stappenplan opgesteld met daarin diverse tips en adviezen voor ondernemers en hun opvolgers.
 
Stap 1:
Voorbereiding is een belangrijke stap waarover niet te licht gedacht moet worden. Neem in ieder geval een ruime voorbereidingstijd. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan het wijzigen van de structuur van uw bedrijf. Deze wijziging kan u fiscale voordelen opleveren.
 
Stap 2:
Wat is de waarde van uw bedrijf? Door middel van de jaarrekeningen kan een goed beeld van de waarde van uw bedrijf worden gegeven. Zorg er dus voor dat de jaarrekeningen in orde zijn. Vervolgens zijn er verschillende methoden om de waarde vast te stellen. De toekomstige verdiencapaciteit is daarbij van groot belang.
 
Stap 3:
Er zijn altijd partijen die kritisch naar een opvolging in de familiesfeer kijken. De belastingsdienst is een belangrijke partij en ga daarom altijd in overleg hierover met de belastingdienst en een fiscalist. Op de website van belastingdienst staat informatie over hoe de belastingdienst kijkt naar de faciliteiten rondom de bedrijfsopvolging.
 
Stap 4:
Bij stap 2 heeft u de waarde van uw bedrijf bepaald maar dan komt de volgende vraag: ‘Hoe financiert de opvolger de overname’? U kunt als eigenaar het bedrijf volledig schenken. Maar u kunt ook een gedeelte schenken en voor het overige deel dienen de opvolgers een lening bij de bank aan te vragen. De bank kijkt dan uiteraard of uw bedrijf gezond is en of het bedrijf voor de toekomst voldoende winstpotentie heeft. U kunt zelf natuurlijk ook als financier optreden. Hierin zijn verschillende varianten mogelijk. Het geniet de voorkeur om zo veel mogelijk bij de overdracht af te rekenen. Het komt namelijk regelmatig voor dat de uitgestelde betaling problemen oplevert. Eén en ander dient goed vast te worden gelegd, bijvoorbeeld in een leenovereenkomst met zekerheden zoals eigendomsvoorbehoud, pandrecht(en) en persoonlijke borg van de koper.
 
Stap 5:
Voor veel ondernemers is het bedrijf een soort van pensioenvoorziening. Het is hierbij belangrijk om te realiseren dat uw pensioen niet alleen het inkomen is dat u straks geniet, maar ook dat wat uw partner ontvangt bij uw overlijden. Denkbaar is dat een bedrijfspand wel uw eigendom blijft en dat uw opvolgers vervolgens het pand van u huren. Hiermee genereert u inkomsten tijdens uw pensioen. Een goed huurcontract en de kwaliteit van betaling van de huur bepaalt voor een groot deel de waarde van het pand.
 
Stap 6:
Na de overdracht van uw bedrijf bent u mogelijk inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting of btw verschuldigd. Er zijn constructies waarmee u de belasting kunt uitstellen of zelfs besparen. 
 
Stap 7:
Het is belangrijk dat alle afspraken die u maakt met betrekking tot de bedrijfsopvolging, schriftelijk worden vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een koopovereenkomst, leenovereenkomst, overeenkomsten voor pandrechten, borgstelling en een huurovereenkomst.
 
Stap 8:
Jarenlang heeft u gewerkt en het bedrijf opgebouwd. U bent altijd betrokken geweest bij alle beslissingen binnen het bedrijf. Na de opvolging is het daarom belangrijk om duidelijke afspraken te maken of u wel of niet betrokken blijft binnen het bedrijf. Een mogelijkheid is dat u als adviseur  op de achtergrond – en zodoende toch betrokken- blijft bij het bedrijf. Ten aanzien van aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheden dient één en ander te worden vastgelegd in een overeenkomst.
 
Stap 9:
Zorg dat alle verplichtingen van u aan de onderneming en de onderneming aan u over en weer zijn afgewikkeld.
 
Stap 10:
Het is belangrijk dat een bedrijfsopvolging goed verloopt en goed wordt georganiseerd. Dit is een investering op zich. De kosten die u hiervoor maakt, wegen niet op tegen het voorkomen en besparen van belastingen en andere onduidelijkheden omtrent de rechten en plichten.
 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. P. van Rossum (p.vanrossum@vanrossumadvocaten.nl).