Transitievergoeding bij ontslag

Datum 07-07-2015
Bericht geschreven door:
Met ingang van 1 juli 2015 is er voor werkgevers en werknemers het een en ander gewijzigd op het gebied van arbeidsrecht. In deze nieuwsbrief geef ik een korte uitleg over de transitievergoeding bij ontslag.
 
Wat is er veranderd?
Ontslaat u een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is? Dan moet u op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een zogenaamde transitievergoeding betalen.
 
Hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding wordt berekend over periodes van zes maanden dat een medewerker bij een werkgever een arbeidscontract had. Daarnaast is de transitievergoeding afhankelijk van het aantal jaren dat een medewerker bij een werkgever in dienst is geweest. De hoofdregel is per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding (in de eerste tien jaar van het dienstverband!).
 
Als een werknemer langer dan tien jaar in dienst is, dan krijgt de werknemer vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van ¼ maandsalaris per half dienstjaar. Hierop is nog wel een uitzondering namelijk voor werknemers van 50 jaar en ouder. Als een werknemer 50 jaar of ouder is en hij werkt al tien jaar of langer voor dezelfde werkgever, dan geldt tot 2020: ½ maandsalaris per elk half dienstjaar.
 
De transitievergoeding bedraagt overigens maximaal € 75.000,00. Verdient een werknemer meer dan € 75.000,00 per jaar, dan is de vergoeding maximaal één jaarsalaris.
 
Geen transitievergoeding
Er hoeft niet in alle gevallen een transitievergoeding door een werkgever te worden voldaan. In onderstaande gevallen is geen transitievergoeding verschuldigd:
·         Als een werknemer korter dan twee jaar bij een werkgever in dienst is geweest;
·         Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer;
·         Als een werknemer jonger dan 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt;
·         Als een werknemer de AOW-leeftijd of ander pensioengerechtigde leeftijd heeft;
·         Als er in een CAO een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.
 
Ontslagvergoeding
Als er sprake is van een ontslag waarbij een werknemer of werkgever ernstig verwijtbaar is, dan kan de rechter overigens een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.
 
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.