Veranderingen in het Arbeidsrecht

Datum 29-04-2014
Bericht geschreven door:
Het arbeidsrecht gaat op de schop. De tweede kamer heeft 18 februari 2014 de Wet Werk en zekerheid aangenomen. De verwachting is dat de wet binnenkort in de Eerste Kamer behandeld gaat worden. De wet heeft een aantal doelstellingen:
 • Het ontslagrecht goedkoper, sneller en eerlijker maken;
 • De rechtspositie van flexwerkers versterken;
 • Het inrichten van de Werkloosheidswet om mensen sneller aan het werk te krijgen.
 
Als de wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zullen een aantal maatregelen op korte termijn inwerkingtreden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 
Korte termijn:
 • Op dit moment mag een werkgever een werknemer drie tijdelijke contracten over een periode van 3 jaar aanbieden (keten van arbeidsovereenkomsten) alvorens er sprake is van een vastdienstverband. In de wet gaat de termijn van 3 jaar naar 2 jaar.
 • Nu is het zo dat de keten van arbeidsovereenkomsten wordt doorbroken als een werknemer gedurende 3 maanden niet voor de werkgever heeft gewerkt. Deze termijn gaat naar 6 maanden;
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege, tenzij anders is overeengekomen. In de nieuwe wet zal de werkgever de werknemer een maand voor afloop van het contract op de hoogte moeten brengen als hij de arbeidsovereenkomst niet wil verlengen. Doet u dit als werkgever niet dan moet u het loon van de werknemer een maand langer doorbetalen. Indien u de arbeidsovereenkomst wel wenst voor te zetten moet u aan de werknemer laten weten op welke voorwaarden u dit wenst te doen;
 • Het aangaan van een proeftijdbeding in arbeidsovereenkomsten met een kortere duur dan 6 maanden wordt verboden;
 • Het aangaan van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verboden, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang het opnemen van een concurrentiebeding rechtvaardigt;
 • Het uitzendbeding gaat waarschijnlijk verdwijnen.
 
Lange termijn:
 • Op dit moment kan de werkgever nog kiezen welke ontslagroute hij wil volgen, via het UWV of via de rechter. Op termijn verlopen ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen via het UWV en ontslagaanvragen om persoonlijke redenen via de rechter;
 • De lengte van de WW-uitkering wordt in stappen teruggebracht van maximaal 38 maanden naar 24 maanden. Daarnaast worden de regels voor acceptatie van ander werk strenger;
 • De ongelimiteerde ontslagvergoeding verdwijnt en wordt gemaximeerd op € 75.000,00 of een jaarsalaris voor werknemers die een jaarsalaris boven dit bedrag genieten. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding speelt leeftijd geen rol meer, maar alleen de duur van het dienstverband. Voor de eerste 10 jaar heeft de werknemer recht op 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar en na 10 jaar op een half maandsalaris per gewerkt jaar.
 
Wilt u meer weten over de veranderingen en de mogelijke consequenties voor u of uw bedrijf, neemt u dan gerust contact met ons op.