Verhoging eigen bijdrage gefinancierde rechtsbijstand per 1 oktober 2013

Datum 23-09-2013
Bericht geschreven door:
Vanuit de gedachte dat iedereen toegang tot de rechter moet kunnen hebben, is in Nederland het systeem van gefinancierde rechtsbijstand opgezet (de zogenaamde toevoeging). Dit systeem zorgt ervoor dat personen die het financieel niet breed hebben in staat worden gesteld om een advocaat in de arm te nemen. De Staat neemt daarbij een deel van de kosten van de advocaat voor haar rekening. De persoon die in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is wel altijd een eigen bijdrage verschuldigd.
 
Per 1 oktober 2013 worden de eigen bijdragen aanzienlijk verhoogd en variëren deze van € 193,00 tot € 811,00. Daarnaast gelden er per 1 oktober 2013 voor scheidings- of aanverwante zaken afwijkende eigen bijdragen. De praktijk laat zien dat met name in familiezaken relatief veel personen gebruik dienen te maken van gefinancierde rechtsbijstand. Deze afwijkende eigen bijdragen lopen uiteen van € 335,00 tot € 837,00 en hebben betrekking op echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap, beëindiging samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en omgangsregelingen. Ter vergelijking: tot 1 oktober 2013 geldt er een eigen bijdrage die varieert van € 129,00 tot € 796,00.
 
Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en welke eigen bijdrage u bent verschuldigd, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Daarnaast is de samenstelling van uw huishouden van belang. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org is te lezen welke normen worden gehanteerd.
 
Zeker in de hiervoor genoemde familiezaken, waarvoor dus afwijkende eigen bijdragen gaan gelden, loont het de moeite om een eventuele aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand voor 1 oktober 2013 bij de  Raad voor Rechtsbijstand in te dienen. Voor aanvragen die worden ingediend voor 1 oktober 2013 gelden namelijk nog de huidige, lagere tarieven. Met name in de laagste inkomenscategorieën kan het verschil tot enkele honderden euro’s oplopen.
 
Heeft u op dit moment een geschil met uw (voormalige) partner en denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan kunt u nog deze week voor een afspraak bij Janny de Graaf terecht. Zij zal er vervolgens voor zorgen dat een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand voor 1 oktober 2013 bij de Raad voor Rechtsbijstand is ingediend.