Verrekeningsverbod vs. opschortingsbeding in algemene voorwaarden

Datum 03-11-2016
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Veel gehanteerde algemene voorwaarden kennen een verbod op verrekening. Daarmee probeert de gebruiker van die voorwaarden te voorkomen dat de andere partij de facturen niet betaalt met de al dan niet gezochte reden dat bijv. als gevolg van wanprestatie een tegenvordering is ontstaan. Door verrekening gaan immers de betreffende vorderingen teniet. Met een verrekeningsverbod wordt bereikt dat de facturen in elk geval betaald moeten worden; een eventuele discussie over de tegenvordering zal dan pas later plaats (moeten) vinden.
 
In oktober 2014 heeft de Hoge Raad beslist dat een verbod op verrekening niet tevens een verbod tot opschorting van verplichtingen inhoudt. Dat een partij zich niet kan beroepen op verrekening wegens een overeengekomen verrekeningsverbod, staat er volgens de Hoge Raad niet aan in de weg dat zij zich op een opschortingsrecht kan beroepen als aan de eisen daarvoor is voldaan. Een beroep op opschorting leidt weliswaar niet tot het tenietgaan van de wederzijdse vorderingen, maar kan wel tot gevolg hebben dat de facturen toch niet betaald hoeven te worden totdat de schadeclaim is opgelost. Een debiteur kan kortom op die manier nog steeds redelijk eenvoudig, met een (vermeende) claim, uitstel van betaling afdwingen.
 
Het is echter in handelsrelaties mogelijk om ook de opschorting in algemene voorwaarden uit te sluiten. Dat moet gezien de uitspraak van de Hoge Raad uitdrukkelijk gebeuren, en kan niet (meer) impliciet met een verbod op verrekening. In de praktijk blijken veel algemene voorwaarden nog niet te zijn aangepast aan deze nieuwe jurisprudentie.
 
Het is verstandig om na te gaan of uw voorwaarden op dit punt en op andere punten volledig up-to-date zijn. Wij helpen u daar graag bij.