Verwerkingsverbod BSN in btw-identificatienummer door belastingdienst

Datum 15-01-2019
Bericht geschreven door:
De Autoriteit Persoonsgegevens (‘’AP’’) heeft in december 2018 een verwerkingsverbod opgelegd aan de minister van Financiën. De minister is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-identificatienummer door de Belastingdienst. In dit identificatienummer gebruikt de Belastingdienst nu nog het burgerservicenummer (BSN) van zelfstandigen. Het verbod gaat per 1 januari 2020 in.
 
Gebruik BSN door Belastingdienst
Op zelfstandigen rust de plicht het btw-identificatienummer op te nemen in hun facturen. De Belastingdienst stelt deze btw-identificatienummers voor eenmanszaken vast door ‘NL’ voor het BSN van de natuurlijke persoon te plaatsen, en ‘B’ hierachter. De AP stelt dat de betrokken natuurlijke personen zo onnodig worden blootgesteld aan kwaadwillenden die bijvoorbeeld identiteitsfraude willen plegen. De AP ziet graag dat dit probleem met voorrang zal worden aangepakt.
 
Aanleiding onderzoek
In juni 2018 verscheen een rapport van de AP over een onderzoek dat zij naar deze handelswijze van de Belastingdienst heeft uitgevoerd. Een van de conclusies kwam erop neer dat de Belastingdienst het BSN verwerkt zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Er bestaat namelijk geen noodzaak tot het verwerken van BSN’s teneinde btw-identificatienummers te configureren.
 
De Belastingdienst heeft aangegeven zich te willen inspannen om de door de AP aan de kaak gestelde problemen te verhelpen. Zij stelt echter dat het opzetten van een andere nummersystematiek minimaal vijf jaar zal duren. De aanpassingen zouden namelijk grondige wijzigingen in de gehanteerde IT-systemen met zich meebrengen. Om dit proces te versnellen zou er meer geld beschikbaar moeten komen.
 
Het verbod
Het verbod op het verwerken van het BSN in het btw-identificatienummer gaat in op 1 januari 2020. Dit betekent dat wanneer de Belastingdienst de problemen voor die tijd niet heeft opgelost, de AP over kan gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De AP legt bij haar afweging dus de nadruk op de fraudegevoeligheid van het huidige systeem, en schuift hiermee het argument van de belastingdienst (inhoudende dat er momenteel niet genoeg geld is om systemen sneller aan te passen) aan de kant.
 
Wat kunnen wij voor u doen?
Advocatenkantoor Van Rossum ondersteunt organisaties bij het compliant worden aan de geldende wet- en regelgeving van de AVG. Indien u vragen heeft over het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens, of over privacy in het algemeen, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
In het kader van de verplichtingen die uit de AVG voortvloeien, hebben wij een privacyscan ontwikkeld. Tegen een tijdelijk gereduceerd tarief ad € 287,50 excl. btw, voeren wij een intakegesprek met u en nemen wij de door u gehanteerde contracten en documenten onder de loep. Vervolgens krijgt u via een overzichtelijk rapport helderheid over de mate waarin u momenteel voldoet aan de geldende privacywetgeving.