Voortbestaan onderneming in gevaar - Bedrijfsbeëindiging

Datum 01-11-2018
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Indien het voortbestaan van een onderneming in gevaar is kan ervoor worden gekozen om een akkoord aan te bieden aan de crediteuren. Als dat niet mogelijk is kan de onderneming worden beëindigd door o.a. ontbinding, turboliquidatie of een faillissement. Hierna volgt een korte toelichting.
 
1. Ontbinding
Een mogelijkheid om een bedrijf te beëindigen is door ontbinding (2:19 – 23b BW). Ontbinding is bedoeld voor de situatie waarin de baten de schulden nog altijd overstijgen. De aandeelhouders kunnen ingeval van een zwaar noodlijdende onderneming tot ontbinding besluiten.
 
De zittende bestuurders worden, tenzij de statuten in een andere regeling voorzien, na het ontbindingsbesluit vereffenaars, aan wie dan de taak is toebedeeld om de boedel af te wikkelen door het betalen van schulden, innen van vorderingen en liquideren van het actief.
 
2. Turboliquidatie     
De tweede mogelijkheid is een turboliquidatie, welke gebaseerd is op artikel 2:19 lid 4 BW. De turboliquidatie is een variant van ontbinding waarbij, wegens gebrek aan baten, de vereffening wordt overgeslagen. Na het ontbindingsbesluit houdt de onderneming op te bestaan voor zover de vennootschap ook geen baten meer heeft. Het ontbreken van baten is het criterium.
 
De aandeelhoudersvergadering neemt het ontbindingsbesluit met de conclusie dat de vennootschap niet meer over baten beschikt. De bestuurder doet vervolgens opgaaf van het einde van de rechtspersoon bij het handelsregister met een 17a-standaardformulier van de Kamer van Koophandel.
 
3. Faillissement        
De route van het faillissement is bedoeld voor de situatie waarin er weliswaar nog baten zijn maar de schulden de baten overtreffen. In de aandeelhoudersvergadering wordt, met inachtneming van de statuten, besloten tot een eigen faillissementsaanvraag. De rechtbank spreekt het faillissement uit en benoemt een curator.
 
De curator maakt de baten liquide en behartigt in algemene zin de belangen van de crediteuren. Voorts onderzoekt de curator onder andere de administratie om te kijken of de bestuurders wellicht een verwijt is te maken en of de bestuurders zich hebben gehouden aan de boekhoudplicht.
 
 
Wilt u advies over bedrijfsbeëindiging neemt u dan contact op met mr. Peter van Rossum.


Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.