Wanneer kan ik een verzoek tot flexibel werken bij mijn werkgever indienen?

Datum 18-01-2016
Met ingang van 1 januari 2016 is de wet Flexibel Werken in werking getreden. Voor werknemers die graag flexibeler willen werken is dit goed nieuws. Deze wet heeft namelijk tot doel flexibel werken te bevorderen door werknemers meer mogelijkheden te bieden om bijvoorbeeld thuis te werken. Voordeel voor de werknemer is dat hij bij thuiswerken zelf de mogelijkheid heeft om zijn werktijden in te delen.

Wet Aanpassing Arbeidsduur
De nieuwe wet is een uitbreiding op de Wet aanpassing arbeidsduur op grond waarvan een werknemer een verzoek kan doen om meer of minder uren te werken.  Op grond van de nieuwe wet kunnen werknemers namelijk ook een verzoek indienen om op een andere plek of op andere tijden de werkzaamheden uit te voeren.
 
Wanneer?
Als een werknemer zes (6) maanden of langer in dienst is, kan er een verzoek tot aanpassing van de werktijden en/of arbeidsplaats bij de werkgever worden ingediend. Dit verzoek moet minimaal twee (2) maanden voor aanpassing van de werktijden en/of arbeidsplaats worden aangevraagd. De werkgever moet daarop vervolgens uiterlijk één (1) maand voor de beoogde ingangsdatum een beslissing nemen. Een werkgever moet hierbij opletten dat indien er niet op tijd een beslissing wordt genomen, de arbeidsplaats en of de werktijden aangepast worden conform het verzoek van de werknemer.
 
Hoe vaak mag een verzoek ingediend worden?
Een werknemer mag een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats en/of werktijden één keer per jaar indienen. Bij de beoordeling van het verzoek door de werkgever kan een werkgever alleen tot afwijzing overgaan op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De vraag is dan natuurlijk “Wat is een zwaarwegend bedrijfsbelang”? Dit verschilt per onderneming. Hieronder vallen in ieder geval economische, technische en operationele belangen van de onderneming, maar ook een krappe arbeidsmarkt kan een zwaarwegend bedrijfsbelang opleveren. Een werkgever moet het verzoek in de context van de concrete situatie beoordelen aan de hand van de criteria ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’. Dit betekent dat de bedrijfsbelangen ook afgewogen moeten worden tegen belangen van de werknemer.
 
Afwijzing
Als een werkgever op basis van een zwaarwegend bedrijfsbelang besluit om het verzoek af te wijzen, dan moet de afwijzing schriftelijk aan de werknemer worden meegedeeld.
 
Aandachtspunt
Als een onderneming minder dan 10 werknemers in dienst heeft, dan is de wet niet van toepassing. Een werkgever met minder dan 10 werknemers dient zelf een regeling hiervoor te treffen.

 
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.