Wat zijn bedrijfseconomische omstandigheden?

Datum 16-12-2015
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
In mijn nieuwsbrief van 30 november jl. heb ik de nieuwe ontslagroutes onder de Wet Werk en Zekerheid kort besproken. In deze nieuwsbrief geef ik uitleg over de ontslagroute via het UWV en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische omstandigheden aan te vragen.
 
Bedrijfseconomische omstandigheden
Een werkgever kan een verzoek bij het UWV indienen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst als daar een “redelijke grond” voor is. Een redelijke grond voor ontslag kan zijn bedrijfseconomische omstandigheden die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen[1]. Bij het vervallen van arbeidsplaatsen moet sprake zijn van structureel verval. Dit betekent dat over een toekomstige periode van 26 weken sprake moet zijn van vervallen arbeidsplaatsen. Daarnaast moet er tevens geen mogelijkheid zijn tot herplaatsing van de werknemer.
 
Welke bedrijfseconomische omstandigheden zijn er?
Het begrip “bedrijfseconomische omstandigheden” is een nogal breed begrip. Het UWV heeft daarom in haar uitvoeringsregeling een opsomming gegeven van enkele bedrijfseconomische omstandigheden. 
  • Slechte of slechtere wordende financiële situatie van een onderneming;
  • Werkvermindering met nadruk op feitelijke overbezetting van personeel;
  • Organisatorische of technologische veranderingen;
  • Bedrijfsverhuizing;
  • Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming;
  • Vervallen van loonkostensubsidie. 
Afhankelijk van de omstandigheden dienen er door een werkgever aanvullende gegevens te worden verstrekt. Als er bijvoorbeeld sprake is van beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, dan dient een werkgever de volgende gegevens aan het UWV te verstrekken:
  • de reden om de werkzaamheden van de onderneming (geheel) te beëindigen;
  • de datum van bedrijfsbeëindiging;
  • de bestemming van het bedrijfspand, de activa, het klantenbestand na de bedrijfsbeëindiging;
  • de (on)mogelijkheid om (een deel van) de onderneming te laten overnemen en bij een eventuele overgang van de onderneming, wie de verkrijger is en – voor zover bekend – wat de overnamedatum is.
 Advies van de ondernemingsraad
Op grond van de Wet op de ondernemingsraden moet een werkgever/ondernemer ingeval van een voornemen op bedrijfseconomische besluiten advies vragen aan de ondernemingsraad. Als er geen ondernemingsraad maar een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, is deze voorwaarde ook van toepassing.
 
Het UWV stelt in haar uitvoeringsregels een aantal eisen aan werkgever als er een ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt aangevraagd. Wilt u meer informatie of advies, dan kunt u contact opnemen met Van Rossum Advocaten.
 
 
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.
 

[1] Artikel 7:669 , lid 3, sub a BW