Wetsvoorstel “Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden”

Datum 07-11-2014
Bericht geschreven door:
Met dit wetsvoorstel wordt het combineren van werk en zorg gemakkelijker. Het wetsvoorstel is met ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen.

Steeds meer werknemers hebben naast hun werk zorgtaken. Veel werknemers kunnen deze zorgtaken niet combineren met hun werk. Sommigen gaan minder werken of raken overbelast maar er is ook een grote groep die volledig stopt met werken. Vooral vrouwen zijn daardoor nog te vaak economisch niet zelfstandig, wat vooral bij echtscheiding tot problemen kan leiden. De maatregelen in dit wetsvoorstel wijzigen de Wet Arbeid en Zorg en de Wet op de aanpassing arbeidsduur. Deze aanpassingen zijn een aanvulling op de afspraken die nu al tussen werkgevers en werknemers en binnen gezinnen worden gemaakt.
 
In het wetsvoorstel gaat het ondermeer over de overdracht van het bevallingsverlof van de moeder aan de partner als zij overlijdt bij de geboorte van het kind. Zo is de pasgeborene verzekerd van de zorg van een ouder in de eerste levensperiode. Een ander maatregel is de verlenging van het bevallingsverlof van de moeder bij langdurige ziekenhuisopname van het pasgeboren kind. De moeder krijgt door het wetsvoorstel de mogelijkheid het kind tien weken thuis te verzorgen. Het huidige zwangerschap- en bevallingsverlof van 16 weken is in dergelijke gevallen niet afdoende om een volledig herstel van de moeder te garanderen.
 
Ook mogen werknemers volgens het wetsvoorstel elk jaar vragen om een andere arbeidsduur, bijvoorbeeld het aantal dagen dat per week wordt gewerkt. Tot nu toe kon dat maar één keer per twee jaar.
 
Hieronder in het kort welke wijzigingen er in het wetsvoorstel Wet Arbeid en Zorg worden doorgevoerd:
  • Vergroting gebruiksmogelijkheden van het ouderschapsverlof;
  • Flexibilisering van het pleegzorg- en adoptieverlof;
  • Flexibilisering van de opname van langdurend zorgverlof door het laten vervallen van de wettelijke beperkingen voor de wijze van aanvraag;
  • Uitbreiding van de werkingssfeer voor het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of andere in de sociale omgeving;
  • Uitbreiding van het bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (“couveusekinderen”);
  • Overdracht bevallingsverlof ingeval van overlijden moeder;
  • Verheldering van de werkingssfeer van het calamiteiten- kortverzuimverlof door toevoeging van het criterium “onvoorziene omstandigheden”als grondslag van verlof en explicitering van ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg.
 
Wijzigingen in de Wet aanpassing arbeidsduur door:
  • Verkorten van de termijn waarop een nieuwe aanvraag tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur kan worden gedaan van twee naar één jaar;
  • Introductie van de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke partner) af te wijken van de procedurele bepalingen, bijvoorbeeld een aanvraagtermijn.
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.
 
Bron: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/14/tweede-kamer-stemt-in-met-wetsvoorstel-modernisering-regelingen-voor-verlof-en-arbeidstijden