Het verhuren van leegstaande panden wordt per 1 juli 2013 makkelijker

Datum 25-06-2013
Bericht geschreven door:
De regels omtrent het verhuren van een te koop staande woning en/of woonruimte in een gebouw zonder woonbestemming (woningen of kamers die zijn gemaakt in bijvoorbeeld kantoor, school of ziekenhuis) wijzigen vanaf 1 juli 2013. De regels gelden ook voor huurwoningen die op korte termijn gesloopt of ingrijpend gerenoveerd gaan worden, zodat de wijzigingen ook interessant zijn voor bijvoorbeeld woningcorporaties.

De reden van de wetswijziging is onder andere het feit dat steeds meer mensen vanwege de economische crisis kampen met dubbele hypotheeklasten, bijvoorbeeld omdat zij een nieuwe woning hebben gekocht maar de oude woning nog steeds niet is verkocht. Maar ook herstructureringsprojecten van bijvoorbeeld woningcorporaties, die steeds vaker langdurige vertraging oplopen, zijn een reden.

Na 1 juli is het voor eigenaren van leegstaande gebouwen zonder woonbestemming aantrekkelijker die gebouwen zodanig te verbouwen dat deze geschikt zijn c.q. worden voor woonruimte. Te denken valt hierbij aan kantoren, scholen of ziekenhuizen die worden verbouwd tot woning(en). Nu mogen dergelijke gebouwen voor een periode van maximaal 5 jaar worden verhuurd. Na 1 juli is de verhuur hiervan gedurende 10 jaren mogelijk. De achtergrond hiervan is dat investeringen in de verbouw c.q. ombouw in een periode van 10 jaar relatief makkelijker kunnen worden terugverdiend, aldus Minister Blok (Wonen en Rijksdienst).

Vergunning voor tijdelijke verhuur

Voor tijdelijke verhuur is een vergunning van de gemeente vereist. Wordt er zonder een dergelijke vergunning verhuurd, dan valt de huurovereenkomst niet aan te merken als een huurovereenkomst in het kader van de Leegstandswet. Dit blijft ook zo na 1 juli. De verhuurvergunning garandeert onder meer aan de verhuurder dat de tijdelijke huurovereenkomst ook echt eindigt als de huurtermijn is verstreken. Daarnaast biedt de toets vooraf door de gemeente voor een hypotheekverstrekker de zekerheid dat de woning direct leeg zal kunnen worden verkocht.
 
Wat verandert er?
 • De aanvraagprocedure voor de verplichte verhuurvergunning voor te koop staande woningen wordt versoepeld.

 • Na 1 juli 2013 mag de verhuurder zelf de huurprijs bepalen. Nu stelt de gemeente nog een maximum huurprijs vast (aan de hand van een puntensysteem) op het moment dat de verplichte verhuurvergunning wordt verleend.

 • Bij het verlenen van de tijdelijke verhuurvergunning mogen gemeenten geen eigen, aanvullende eisen meer stellen die niet in de Leegstandswet staan.

 • Een woning mag straks meerdere keren tijdelijk worden verhuurd. Voorwaarde is wel dat tussen de aanvragen van tijdelijke verhuur minimaal 5 jaar zit.

 • Huurwoningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie mogen na 1 juli maximaal 7 jaar worden verhuurd (nu is dat nog 5 jaar).

 • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming mogen gedurende 10 jaar als woonruimte worden verhuurd (nu is dat nog 5 jaar). Wanneer voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wordt de vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde duur ineens verleend.
   

Let op! Denk als tijdelijk verhuurder van een woning ook aan het volgende
 
 • Vaak is vooraf toestemming van je hypotheekverstrekker nodig. Controleer dit altijd.
 • Vanaf het moment van verhuur is geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk.
 • Informeer ook altijd de verzekeraar over de tijdelijke verhuur.