Ondernemen

Wij zijn een ondernemend advocatenkantoor met ondernemende mensen. Collega’s die al lang en met plezier met elkaar samenwerken. Ieder met zijn eigen ervaringen en specialisatie. 

Voor het ondernemen hebben we alle kennis in huis. Wij adviseren op juridisch, financieel-economisch en strategisch terrein. Dat doen wij voor verschillende bedrijven en organisaties. Het is voor ons ook een uitdaging en ambitie om bedrijven beter te maken en te laten groeien. Wij denken mee, soms nog voor de start van het bedrijf, op korte termijn en lange termijn.

Ondernemingsrechtelijke vraagstukken spelen daarbij ook een rol. Welke juridische ondernemingsstructuur is het beste voor de onderneming? Met welke risico's moet de onderneming en/of de ondernemer rekening houden bij de juridische structuur? Van Rossum is deskundig in het ondernemingsrecht en kan deze vraagstukken beantwoorden. 

Startende ondernemers vinden het vaak lastig om definitieve keuzes te maken en overeenkomsten aan te gaan. Is het de juiste keus en biedt de overeenkomst wel hetgeen de ondernemer wil op lange termijn? Wie bepaalt de regie? Gaat een ander er vandoor met mijn idee of mijn onderneming? Wij analyseren en helpen de ondernemer bij deze keuzes en contracten.

Verder begeleiden wij ondernemers bij de koop- en verkoop van ondernemingen.

Voor ondernemers zorgen wij er regelmatig voor dat zij als gelijkwaardige contractspartij tegenover anderen staan. Door ons netwerk kunnen wij ook vaak snel voldoen aan een financieringsbehoefte.

Naast adviseurs zijn Peter en Sytse ook ondernemers. Onder andere het bedrijf Facturis hebben zij met succes naar de markt gebracht. Facturis is nu onderdeel van de Rabobank. Een bijkomend voordeel is dat zij naast hun specialistische juridische en financieel-economische kennis ook ervaring hebben met digitaliseringsprocessen.

Marcel Zuidema wordt door ons ingeschakeld bij arbeidsvraagstukken. Marcel is een specialist op dit terrein. Hij werkt snel een efficiënt.

Met ons team werken wij landelijk voor ondernemingen en organisaties.