Privacy / AVG

Data
Data lijkt zo’n beetje het meest waardevolle ‘product’ van onze tijd. Niet alleen grote bedrijven zoals Facebook en Google verzamelen persoonsgegevens, ook voor kleinere organisaties biedt het verzamelen en verwerken van gegevens veel voordelen. Denk hierbij ook aan klantgegevens en gegevens van werknemers. De wetgever heeft deze ontwikkeling niet uit het oog verloren en er op gewezen dat het verzamelen van meer data niet alleen nieuwe mogelijkheden voor het generen van inkomsten met zich mee brengt, maar ook nieuwe risico’s en verantwoordelijkheden op partijen legt. 
 
Wetgeving
Wetgeving over privacy ziet al lang niet meer alleen op dienstverlening binnen de ICT-sector. De verplichtingen uit bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) richten zich tot de meest uiteenlopende organisaties die op verschillende manieren met persoonsgegevens in aanraking komen. Indien u in het kader van het aanbieden van uw diensten en/of producten persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken zal hier in veel gevallen een contractuele basis voor vereist zijn. Daarnaast gelden er strikte informatie- en documentatieplichten.
 
Privacyscan
Advocatenkantoor Van Rossum ondersteunt organisaties bij het compliant worden aan de geldende wet- en regelgeving van de AVG. In het kader van de verplichtingen die uit de AVG voortvloeien, hebben wij een privacyscan ontwikkeld.
 
Tegen een tijdelijk gereduceerd tarief van € 287,50 excl. btw voeren wij een intakegesprek met u en nemen wij de door u gehanteerde contracten en documenten onder de loep. Vervolgens krijgt u via een overzichtelijk rapport helderheid over de mate waarin u momenteel voldoet aan de geldende privacywetgeving.

Uiteraard staan wij ook tot uw dienst wanneer blijkt dat er aanpassingen zijn vereist om te zorgen dat u 100% compliant bent. U kunt hierbij onder andere denken aan het opstellen van contracten, het aanpassen van algemene voorwaarden en het implementeren van een intern privacyprotocol. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een van tevoren overeengekomen vast tarief.
 
Mocht u op basis van bovenstaande informatie gebruik willen maken van, of meer te weten willen komen over, onze privacyscan, neemt u dan gerust contact met ons op.