Vaste prijs incassozaken


Bedrag in Euro
excl. 21% BTW
tenzij anders vermeld


I. Minnelijke (buitengerechtelijke) incasso: no cure, no pay
 
   
3 mogelijkheden bij een minnelijk (buitenrechtelijk) incassotraject:   
1.
 
Zowel de hoofdsom als de incassokosten worden geïnd:
Wij berekenen u de bij de debiteur geïnde incassokosten.
   
2. 
Uw hoofdsom wordt (gedeeltelijk) geïnd en de incassokosten niet:
 Wij berekenen u een provisiepercentage over het geïnde bedrag als volgt:
- 10% over het geïncasseerde bedrag tot en met EUR 20.000,00;
 - 8% over het meerdere tot en met EUR 50.000,00;
 - 6% over het meerdere.
   
3.
 
Uw hoofdsom en de incassokosten worden niet geïnd en u wenst geen verdere stappen te ondernemen:
Voor onze werkzaamheden berekenen wij
   

0,00


II. Gerechtelijke incasso / procedures: vaste tarieven ex BTW

Faillissementsaanvraag van de debiteur
 
Honorarium faillissementsaanvraag (inclusief zitting) 795,00
Griffierecht eenmanszaak voor natuurlijke personen (BTW-vrij)
297,00
Griffierecht overige voor rechtspersonen (BTW-vrij)
 639,00
Betekening faillissementsaanvraag     95,00
Onderzoek steunvorderingen 195,00
   
Conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van de debiteur  
Honorarium conservatoir beslag per verzoekschrift 795,00
Griffierecht eenmanszaak voor natuurlijke personen en V.O.F. (BTW-vrij) 297,00
Griffierecht overige voor rechtspersonen (BTW-vrij) 639,00
Deurwaarderskosten variëren. variabel
   
Dagvaarden van uw debiteur  
Honorarium opstellen dagvaarding 895,00
Griffierecht (BTW-vrij)

 
variabel: afhankelijk van de hoofdsom 
Deurwaarderskosten variabel
Voor overige werkzaamheden inzake een gerechtelijke procedure kan een uurtarief of vast bedrag, eventueel vermeerderd met een succes-fee, worden overeengekomen.  

III. Overige diensten: vaste tarieven ex BTW
 
 
Kosten betalen in termijnen p.m.
Vaststellingsovereenkomst p.m.
Algemene voorwaarden aanpassen en beoordelen 875,00
Algemene voorwaarden opstellen 1.275,00


*tarieven per 1 januari 2018

Geef incasso-opdracht