Vastgoedrecht

Peter van Rossum is gespecialiseerd en heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van vastgoedrecht en projectontwikkeling.

De werkzaamheden op het gebied van onroerend goed recht omvatten onder andere:
  • adviseren, zowel in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke kwesties;
  • procederen, zowel in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke kwesties;
  • incasseren van (huur)vorderingen;
  • het opstellen van contracten.
In voorkomende gevallen wordt een beroep gedaan op externe deskundigen, zoals fiscalisten, accountants, makelaars en notarissen. 

Regelmatig wordt Van Rossum al vroegtijdig ingeschakeld bij projectontwikkeling. Door deel te nemen aan gesprekken en onderhandelingen wordt er voor de opdrachtgever een betere uitgangspositie gecreëerd vastgelegd in duidelijke contracten. Dit kan leiden tot onder andere betere financieringsmogelijkheden omdat bepaalde risico’s worden beperkt/uitgesloten.

Uw vraagstukken worden door onze ervaring en kennis doelmatig en efficiënt behandeld.